Thư viện Lạc Hồng
Bài tập Kinh tế học

Ký hiệu xếp giá
330.076W100D
Dewey
330.076
Xuất bản
Tái bản lần 2. - Thống kê, 2008
Mô tả
327tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Kinh tế học, bài tập
Ngày cập nhật
10/01/2011 02:31 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày các vấn đề: giới thiệu về kinh tế học và nền kinh tế, các công cụ phân tích kinh tế, cung cầu và thị trường; kinh tế học vi mô thực chứng; kinh tế học phúc lợi; kinh tế học vĩ mô; kinh tế thế giới. Trong mỗi phần nội dung đều đề cập đến: mục tiêu nghiên cứu, nội dung cần nắm được, kiểm tra nhanh kiến thức bằng câu hỏi đúng/sai, tìm những thuật ngữ phù hợp với khái niệm, bài tập tình huống, câu hỏi tư duy.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014128  Còn  Rỗi          
100014130  Còn  Rỗi          
100014131  Còn  Rỗi          
100014132  Còn  Rỗi          
100014133  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 881