Thư viện Lạc Hồng
AutoCAD 2000 3D - T2

Ký hiệu xếp giá
006.6AutoCAD
Dewey
006.6
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2001
Mô tả
797tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/08/2004 09:47 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 18: Block Thuộc tính của Block Chương 19: Tham chiếu các bản vẽ khác Chương 20: Làm việc với CSDL ngoài Chương 21: Chỉ định các tọa độ 3D Chương 22: Quan sát các bản vẽ 3D Chương 23: Tạo các bề mặt 3D Chương 24: Tạo và hiệu chỉnh các khối Solid 3D Chương 25: Render bản vẽ 3D Chương 26: Quản lý bản vẽ Chương 27: Làm việc với trình ứng dụng khác Chương 28: Làm việc trên Internet Chương 29: Tùy biến lệnh và thanh công cụ Chương 30: Tạo Macro và trình diễn Slide bằng các file Script Chương 31: Tạo các kiểu nét và các mẫu tô Hatch riêng của bạn Chương 32: Tọa hình shape và Font chữ Chương 33: Tùy biến Menu Chương 34: Tìm hiểu Autolips và Visual Lips cơ bản Chương 35: Tìm hiểu sâu hơn về Autolips Chương 36: Tìm hiểu chủ đề về Autolips nâng cao Chương 37: Lập trình ứng dụng với Visual Basic
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001189  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1571