Thư viện Lạc Hồng
Cơ sở lí thuyết các phản ứng hóa học

Ký hiệu xếp giá
541.39 TR120TH
Dewey
541.39
Xuất bản
Tái bản lần 5. - H.: Giáo dục, 2010
Mô tả
503tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
12/01/2011 09:12 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này nhằm cung cấp những kiến thức về: cơ sở của Nhiệt động lực học hóa học, cơ sở của động hóa học, mối liên hệ giữa thành phần, cấu tạo và tính chất của chất tan, dung môi và dung dịch, lý thuyết axit bazo, phản ứng ô xi hóa khử.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014207  Còn  Rỗi          
100014208  Còn  Rỗi          
100014209  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 578