Thư viện Lạc Hồng
Truyền nhiệt

Ký hiệu xếp giá
536.2Đ115QU
Dewey
536.2
Xuất bản
Tái bản lần 3. - H.: Giáo dục, 2007
Mô tả
232tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
12/01/2011 09:18 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung của quyển sách này bao gồm: các định luật và phương trình cơ bản về dẫn nhiệt , dẫn nhiệt ổn định, dẫn nhiệt không ổn định, một số vấn đề cơ bản về trao đổi nhiệt đối lưu, các trường hợp trao đổi nhiệt đối lưu, trao đổi nhiệt đối lưu khi có biến đổi pha, lý thuyết cơ sở của bức xạ nhiệt, trao đổi nhiệt bằng bức xạ giữa các vật đặt trong môi trường trong suốt, phương pháp tính toán trao đổi nhiệt bằng bức xạ trong môi trường không trong suốt, truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt, truyền nhiệt và truyền chất hỗn hợp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014210  Còn  Rỗi          
100014211  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1313