Thư viện Lạc Hồng
Hóa học hữu cơ 1

Ký hiệu xếp giá
547 NG527H
Dewey
547
Xuất bản
Tái bản lần 5. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
399tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
12/01/2011 10:05 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung chính bao gồm: hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ, liên kết và sự biến đổi liên kết ở hợp chất hữu cơ, một số phương pháp phổ thường dùng trong hóa hữu cơ, hidrocacbon no, hidrocacbon không no, hidrocacbon thơm, nguồn hidrocacbon thiên nhiên.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014193  Còn  Rỗi          
100014194  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 954