Thư viện Lạc Hồng
Hệ thống điều khiển bằng khí nén

Ký hiệu xếp giá
629.8NG527NG
Dewey
629.8
Xuất bản
Tái bản lần 5. - H.: Giáo dục, 2010
Mô tả
288tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
12/01/2011 10:07 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày các nội dung sau: cơ sở lý thuyết về khí nén, máy khí nén và thiết bị xử lý khí nén, hệ thống thiết bị phân phối khí nén, các phần tử trong hệ thống điều khiển, cơ cấu chấp hành, cơ sở lý thuyết điều khiển bằng khí nén, thiết kế hệ thống điều khiển bằng khí nén, điều khiển bằng điện - khí nén.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014134  Còn  Rỗi          
100014135  Còn  Rỗi          
100014136  Còn  Rỗi          
100014137  Còn  Rỗi          
100014138  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 966