Thư viện Lạc Hồng
Thiết kế hệ thống điện

Ký hiệu xếp giá
621.381 5TH308K
Dewey
621.381 5
Xuất bản
3. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2010
Mô tả
466tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/01/2011 11:06 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm 12 chương, trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về thiết kế hệ thống điện, đặc tính phụ tải, các thông số đường dây truyền tải trên không, tính toán các tham số của đường dây truyền tải, thiết kế đường dây truyền tải, thiết kế đường dây siêu cao áp, thiết kế mạng phân phối, thiết kế lưới điện xí nghiệp, ứng dụng của tự bù vào hệ thống điện, truyền tải điện một chiều cao áp, tính toán kinh tế hệ thống điện, thiết kế đường dây và trạm biến áp trong thực tế.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014221  Còn  Rỗi          
100014222  Còn  Rỗi          
100014223  Còn  Rỗi          
100014224  Còn  Rỗi          
100014225  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 847