Thư viện Lạc Hồng
Kĩ thuật đo lường các đại lượng vật lí: tập 1

Ký hiệu xếp giá
530.81PH104TH
Dewey
530.81
Xuất bản
Tái bản lần 7. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
247tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/01/2011 02:26 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung của quyển sách bao gồm: trong tập một này trình bày một số kiến thức cơ bản của ngành đo lường "cơ sở lí thuyết của kỹ thuật đo", phân loại các tín hiệu đo, các phương pháp đo và các thiết bị đo, các đặc trưng cơ bản của kỹ thuật đo lường. Mô tả các khâu chức năng của một dụng cụ đo gồm 3 phần cơ bản là "chuyển đổi sơ cấp, các mạch đo lường và các cơ cấu chỉ thị".
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014304  Còn  Rỗi          
100014305  Còn  Rỗi          
100014306  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 949