Thư viện Lạc Hồng
Đại cương Lịch sử Việt Nam: tập I: từ thời nguyên thủy đến năm 1858

Ký hiệu xếp giá
959.7TR561H
Dewey
959.7
Xuất bản
12. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
487tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/01/2011 02:33 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày lịch sử Việt Nam qua các thời ký: thời đại nguyên thủy, thời đại dựng nước, thời đại Bắc thuộc và chống Bắc thuộc, thời đại phong kiến dân tộc.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014296  Còn  Rỗi          
100014297  Còn  Rỗi          
100014298  Còn  Rỗi          
100014299  Còn  Rỗi          
100014300  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 543