Thư viện Lạc Hồng
Marketing du lịch

Ký hiệu xếp giá
658.804 NG527V
Dewey
658.804
Xuất bản
1. - Giao thông vận tải, 2009
Mô tả
346tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/01/2011 02:44 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm có: giới thiệu du lịch và lữ hành; giới thiệu marketing: quá trình tư duy có hệ thống; những đặc trưng của marketing du lịch - lữ hành; môi trường kinh doanh năng động: những nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu của ngành du lịch; môi trường kinh doanh năng động: những động lực cá nhân và hành vi người mua; phối thức marketing cho các dịch vụ du lịch; phân khúc thị trường cho các thị trường du lịch và lữ hành; sự hình thành sản phẩm trong ngành du lịch; vai trò của giá trong hỗn hợp tiếp thị sản phẩm trong ngành du lịch; công nghệ thông tin, truyền thông và tiếp thị du lịch; nghiên cứu tiếp thị: nền tảng thông tin để tiếp thị hiệu quả.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014282  Còn  Rỗi          
100014284  Còn  Rỗi          
100014285  Còn  Rỗi          
100014286  Còn  Rỗi          
100014288  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 178