Thư viện Lạc Hồng
Pháp luật đại cương

Ký hiệu xếp giá
340.07V500Đ
Dewey
340.07
Xuất bản
Tái bản. - H.: Giao thông vận tải, 2007
Mô tả
262tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
pháp luật đại cương, kiểu pháp luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa, hệ thống pháp luật, quan hệ pháp luật, luật hiến pháp
Ngày cập nhật
13/01/2011 03:02 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày: một số vấn đề cơ bản về nhà nước; nguồn gốc, bản chất, thuộc tính, vai trò của pháp luật, các kiểu pháp luật; vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; hệ thống pháp luật, quan hệ pháp luật; luật hiến pháp; luật hành chính; luật lao động; luật dân sự, luật tố tụng dân sự; luật thương mại; luật hôn nhân và gia đình; luật hình sự, luật tố tụng hình sự.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014264  Còn  Rỗi          
100014265  Còn  Rỗi          
100014266  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1131