Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh

Ký hiệu xếp giá
651.7NG527TH
Dewey
651.7
Xuất bản
Tái bản lần 1. - H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2009
Mô tả
325tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/01/2011 03:12 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm có: những vấn đề chung về văn bản; sử dụng ngôn ngữ trong văn bản; soạn thảo vưn bản quy phạm pháp luật; soạn thảo văn bản tác nghiệp hành chính; văn bản quản trị kinh doanh; văn bản quản lý kinh tế doanh nghiệp; soạn thảo văn bản hợp đồng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014274  Còn  Rỗi          
100014275  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1140