Thư viện Lạc Hồng
Quản trị Marketing

Ký hiệu xếp giá
658.8 L250TH
Dewey
658.8
Xuất bản
Tái bản lần 5. - Giáo dục, 2010
Mô tả
335tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/01/2011 03:24 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm có: tổng quan về quản trị marketing, hoạch định chiến lược marketing, các chiến lược marketing cạnh tranh, hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing, phân tích môi trường marketing, thị trường tiêu dùng và hành vi mua của người tiêu dùng, thị trường tổ chức và hành vi mua của khách hàng tổ chức, lựa chọn thị trường mục tiêu, hoạch định chính sách sản phẩm, thiết kế chiến lược và chính sách định giá, thiết kế và quản trị kênh phân phối.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014226  Còn  Rỗi          
100014227  Còn  Rỗi          
100014228  Thất lạc            
100014229  Còn  Rỗi          
100014230  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1189