Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Di truyền học: dùng cho các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành sinh học, công nghệ sinh học, y tế, lâm nghiệp

Ký hiệu xếp giá
576.507Đ450L
Dewey
576.507
Xuất bản
Tái bản lần 2. - Giáo dục, 2008
Mô tả
255tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/01/2011 03:29 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày các vấn đề di truyền học cơ sở, di truyền học phân tử và sự biến đổi gen, hệ gen và tiến hóa.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014312  Còn  Rỗi          
100014313  Còn  Rỗi          
100014314  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 720