Thư viện Lạc Hồng
Pháp luật đại cương

Ký hiệu xếp giá
340.07L250H
Dewey
340.07
Xuất bản
1. - H.: Giao thông vận tải, 2009
Mô tả
238tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
hình thức pháp luật, hệ thống pháp luật, quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, hệ thống pháp luật Việt Nam, các ngành luật
Ngày cập nhật
13/01/2011 03:38 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm: những vấn đề chung về nhà nước và pháp luật, hình thức pháp luật, quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý, các ngành luật chủ yếu tỏng hệ thống pháp luật Việt Nam.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014315  Còn  Rỗi          
100014316  Còn  Rỗi          
100014318  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1646