Thư viện Lạc Hồng
Bài tập - bài giải kế toán tài chính: câu hỏi lý thuyết, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập - bài giải

Ký hiệu xếp giá
657.48PH104V
Dewey
657.48
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2008
Mô tả
447tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/01/2011 03:47 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách tình bày: những vấn đề cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp, kế toán vốn bằng tiền, kế toán các khoản phải thu và các khoản ứng trước, kế toán các loại hàng tồn kho tỏng doanh nghiệp, kế toán tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán nợ phải trả, kế toán nguồn vốn chủ sở hữu, kế toán chi phí sản xuát và tính giá thành sản phẩm, kế toán các hoạt động đầu tư, kế toán quá trình tiêu thụ và xác định kết quả trong doanh nghiệp, báo cáo tài chính. Trong mỗi nội dung đều có phần câu hỏi lý thuyết, câu hỏi trắc nghiệm và phần bài tập.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014241  Còn  Rỗi          
100014242  Còn  Rỗi          
100014243  Còn  Rỗi          
100014244  Còn  Rỗi          
100014245  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 101