Thư viện Lạc Hồng
Thí nghiệm Hóa vô cơ: thí nghiệm hóa đại cương - vô cơ 2

Ký hiệu xếp giá
546TH300NGH
Dewey
546
Xuất bản
Tái bản lần 2. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2008
Mô tả
34tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
14/01/2011 07:53 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày 13 bài thí nghiệm hóa vô cơ: kim loại kiềm, kim loại kiềm phổ, nguyên tố nhóm IIIA, Cacbon và các hợp chất nhóm VA, hydro-oxy-lưu huỳnh, nhóm VIIA - halogen, kim loại nhóm IB, kim loại nhóm IIB, nhóm VIB, nhóm VIIB, kim loại chuyển tiếp nhóm VIIIB, điều chế phèn nhôm amoni.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014287  Còn  Rỗi          
100014289  Còn  Rỗi          
100014290  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1054