Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn thực hành Kế toán doanh nghiệp, Kế toán thuế, sơ đồ kế toán

Ký hiệu xếp giá
657.07 V500V
Dewey
657.07
Xuất bản
1. - H.: Tài chính, 2009
Mô tả
527tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
14/01/2011 08:27 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách bao gồm các nội dung: kế toán doanh nghiệp (kế toán tài chính), kế toán các loại thuế, sơ đồ kế toán. Ngoài ra, sách có phần phụ lục: luật kế toán, luật thống kê (có hiệu lực từ 1-1-2004) và một số văn bản có liên quan khác.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014255  Còn  Rỗi          
100014256  Còn  Rỗi          
100014257  Còn  Rỗi          
100014258  Còn  Rỗi          
100014259  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1218