Thư viện Lạc Hồng
Nhập môn tâm lý học xã hội Mácxít

Ký hiệu xếp giá
158.302 090 4Nh-M
Dewey
158.302 090 4
Xuất bản
1. - H.: Khoa học xã hội, 1984
Mô tả
333tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/07/2004 08:46 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần I : 1. Điểm qua lịch sử của tâm lý học xã hội. 2. Đối tượng và nhiệm vụ của tâm lý học xã hội Mácxít phần II : 3. Quan niệm về con người và lý thuyết về cá nhân. 4. Xã hội và cá nhân. 5. Những cơ sở và những động lực của hành vi xã hội. 6. Những khả năng của sự giao tế. Phần III: 7. Những khía cạnh của sự nâng cao năng suất lao động trong hợp tác. 8. Thái độ với tính cách một thành tố tâm lý xã hội của năng suất. 9. Sự phối hợp xem như một thành phần tâm lý xã hội của năng suất
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000019  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1841