Thư viện Lạc Hồng
Adobe Photoshop 5.5 - Giáo trình tin học ứng dụng

Ký hiệu xếp giá
006.68Photoshop
Dewey
006.68
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2000
Mô tả
600tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/08/2004 11:11 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Vùng làm việc Chương 2: Làm việc với các vùng chọn Chương 3: Layer Chương 4: Tô vẽ và chỉnh sửa Chương 5: Mặt nạ và kênh Chương 6: Chỉnh sửa ảnh chụp Chương 7: Các kỹ thuật cơ bản của công cụ PEN Chương 8: Các kỹ thuật cao cấp cho Layer Chương 9: Tạo các hiệu ứng đặc biệt Chương 10: Kết hợp các hình đồ họa Vector và ảnh của photoshop Chương 11: Chuẩn bị ảnh cho việc in 2 màu Chương 12: Xác lập màn hình cho việc quản lý màu Chương 13: Tạo và in màu phù hợp Chương 14: Tối ưu ảnh cho các xuất bản phẩm trên Web Chương 15: Tạo các ảnh hoạt hình cho Web Chương 16: Các kỹ thuật phục vụ cho Web của Imageready
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001203  Thất lạc            
100001202  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1130