Thư viện Lạc Hồng
CorelDraw 10 - Tham khảo toàn diện

Ký hiệu xếp giá
006.68 Corel
Dewey
006.68
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
1099tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/08/2004 02:39 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Khởi động nhanh với CorelDraw 10 Phần 2: Bắt đầu khởi động với CorelDraw 10 Phần 3: Làm việc với các công cụ đối tượng Phần 4: Tổ chức các đối tượng và sử dụng các hiệu ứng Phần 5: Vùng làm việc 3D Phần 6: Làm việc với các hình ảnh kỹ thuật số Phần 7: Các vấn đề nâng cao trong CorelDraw 10 Phần 8: Phụ lục
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001209  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 886