Thư viện Lạc Hồng
CorelDraw 10 - Bài tập thực hành

Ký hiệu xếp giá
006.68Corel
Dewey
006.68
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2002
Mô tả
367tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/08/2004 02:49 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Bài 1: Logo PQ Bài 2: Vẽ điện thoại di động Bài 3: Thiết kế 1 chiếc chìa khóa Bài 4: Tạo liên kết 3 hình đa giác Bài 5: Tạo logo hình hoa cúc Bài 6: Vẽ bàn tay hoạt hình Bài 7: Tạo logo hình khối Bài 8: Tạo logo hình ngôi sao Bài 9: Tạo logo hình âm dương Bài 10: Tạo biểu tượng OLYMPIC Bài 11: Tạo logo phim CODAK Bài 12: Biểu tượng thể thao Bài 13: Logo thủy sản Bài 14: Vẽ đầu người đơn giản Bài 15: Hướng dẫn vẽ 1 đầu cho Bài 16: Tạo chữ Neon Bài 17: Tạo liên kết hai hình đa giác Bài 18: Tạo Logo CASTROL
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001210  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 941