Thư viện Lạc Hồng
Tự học nhanh CorelDraw 10

Ký hiệu xếp giá
006.68Corel
Dewey
006.68
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
477tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/08/2004 02:50 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Khởi động và tìm hiểu giao diện CorelDraw 10 Chương 2: Các tác vụ căn bản trong CorelDraw 10 Chương 3: Vẽ và xử lý các đối tượng căn bản trong CorelDraw 10 Chương 4: Trang trí và xử lý các đối tượng trong CorelDraw 10 Chương 5: Xử lý Text trong CorelDraw 10 Chương 6: Tạo tùy biến và mở rộng ứng dụng CorelDraw 10 Chương 7: Các hiệu ứng bộ lọc Bitmap Chương 8: Các vấn đề về máy in trong CorelDraw 10
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001211  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1027