Thư viện Lạc Hồng
Kỹ thuật lập trình mô phỏng thế giới thực và ứng dụng

Ký hiệu xếp giá
006.66Ky-D
Dewey
006.66
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 1997
Mô tả
383tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/08/2004 03:43 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Đồ họa cơ sở Chương 2: Các kỹ thậut truy xuất màn hình Chương 3: Hoạt hình Chương 4: Giao tiếp với thế giới bên ngoài Chương 5: Mô phỏng thế giới 2D Chương 6: lập trình âm thanh Chương 7: Mô phỏng Game nhiều người chơi Chương 8: Cơ sở về đồ họa 3 chiều Chương 9: Mô phỏng thế giới 3D Chương 10: Đồ họa VOXEL khối
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001235  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 922