Thư viện Lạc Hồng
Thiết kế đồ họa định hướng đối tượng với C++

Ký hiệu xếp giá
006.66C++
Dewey
006.66
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2000
Mô tả
364tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/08/2004 03:52 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thiết bị đồ họa Chương 3: Bước đầu tạo ảnh Chương 4: Xây dựng và vẽ đường cong Chương 5: Các tiếp cận vô hạn Chương 6: Tương tác trong đồ họa Chương 7: Véctơ và ứng dụng trong đồ họa Chương 8: Tia 2 chiều: sự phản xạ Chương 9: Mô hình bề mặt Chương 10: Đồ họa 3D Chương 11: Phép biến hình Chương 12: Camera tổng hợp Chương 13: Kỹ thuật đồ họa điểm Chương 14: Thiết kế đường cong và mặt cong Chương 15: Vẽ mô hình Mesh Chương 16: Lý thuyết màu Chương 17: Khử mặt khuất Chương 18: Nhập môn ray Tracing
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001234  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 776