Thư viện Lạc Hồng
Kỹ thuật đồ họa

Ký hiệu xếp giá
006.6Ky-H
Dewey
006.6
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2000
Mô tả
311tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/08/2004 04:08 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật đồ họa Chương 2: Giải thuật xây dựng các thực thể cơ sở Chương 3: Các giải thuật đồ họa cơ sở Chương 4: Các phép biến đổi đồ họa Chương 5: Màu sắc trong đồ họa Chương 6: Đường và các mặt trong không gian 3 chiều Chương 7: Cấu trúc hệ đồ họa điểm Chương 8: Cấu trúc hệ đồ họa phân cấp Chương 9: Nguồn sáng và cơ sở lý thuyết tạo bóng bề mặt
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001231  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1298