Thư viện Lạc Hồng
Tâm lý học : Đại cương

Ký hiệu xếp giá
150.1Ta-H
Dewey
150.1
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1997
Mô tả
120tr ; 20cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/07/2004 09:03 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần I : Những vấn đề chung của tâm lý học Phần II : Các hiện tượng tâm lý cơ bản. Phần III: Nhân cách.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000013  Còn  Rỗi          
100000014  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 971