Thư viện Lạc Hồng
Đồ họa máy tính và mô hình hóa hình học

Ký hiệu xếp giá
006.6Đô-H
Dewey
006.6
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2000
Mô tả
407tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/08/2004 04:15 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Giới thiệu Chương 2: Phần cứng đồ họa máy tính Chương 3: Các tiêu chuẩn phần mềm đồ họa máy tính Chương 4: Các phép biến đổi hình học 2 chiều Chương 5: Các phép quan sát hai chiều Chương 6: Các phép biến đổi hình học 3 chiều Chương 7: Cấu trúc dữ liệu cho đồ họa máy tính Chương 8: Các phép quan sát 3 chiều Chương 9: Hiển thị hình ảnh Chương 10: Đường cong Chương 11: Mặt cong Chương 12: Mô hình hóa khối rắn Chương 13: Các ứng dụng kỹ thuật
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001230  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 763