Thư viện Lạc Hồng
Đồ họa máy vi tính - Cơ sở

Ký hiệu xếp giá
006.6Đô-T
Dewey
006.6
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1998
Mô tả
160tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/08/2004 04:36 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Các cơ sở về phần cứng Chương 2: Đồ thị và đa giác Chương 3: Phép biến đổi 2 chiều Chương 4: Cấu trúc dữ liệu đồ họa Chương 5: Cửa sổ và lỗ hình Chương 6: Đồ họa 3 chiều - Các phép chiếu đơn giản Chương 7: Đồ họa 3 chiều - Các phép chiếu phức hợp Chương 8: Khử bỏ nét khuất
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001224  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1188