Thư viện Lạc Hồng
Đồ họa máy tính : Cơ sở

Ký hiệu xếp giá
006.6Đô-T
Dewey
006.6
Xuất bản
Tái bản lần 2. - H.: Giáo dục, 2001
Mô tả
344tr ; 20,3cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/08/2004 04:38 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Giới thiệu về đồ họa máy tính Chương 2: Các đối tượng đồ họa cơ sở Chương 3: Các phép biến đổi trong đồ họa chiều Chương 4: Hiển thị đối tượng 2 chiều Chương 5: Giới thiệu đồ họa 3 chiều Chương 6: Các phép biến đổi trong đồ họa 3 chiều Chương 7: Hiển thị đối tượng 3 chiều Chương 8: Khử các đường và mặt khuất Chương 9: Các mô hình, độ sáng và tạo bóng Chương 10: Một số kỹ thuật lập trình mô phỏng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001221  Còn  Rỗi          
100001222  Còn  Rỗi          
100001223  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 696