Lập trình ứng dụng web với ASP.NET: Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
005.133 Đ450L
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.Hồ Chí Minh, 2008
Mô tả
393tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách bao gồm 10 chương: Chương 1: Tổng quan về ASP.Net; Chương 2: Lập trình hướng đối tượng; Chương 3: ASP Server Control; Chương 4: Xử lý dữ liệu với ADO.Net; Chương 5: Điều khiển liên kết dữ liệu; Chương 6: Lớp xử lý và đối tượng thể hiện dữ liệu; Chương 7: Xây dựng và quản lý ứng dụng; Chương 8: JavaScript; Chương 9: Web Service; Chương 10: XML
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014526  Còn  Rỗi          
100014527  Còn  Rỗi          
100014528  Còn  Rỗi          
100014529  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6788