Khai phá Visual Basic.NET với bài tập lập trình căn bản

Ký hiệu xếp giá
005.133 NG527GI
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thanh niên, 2006
Mô tả
161tr ; 29 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tóm tắt lí thuyết Visual Basic.NET, ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng; Lập trình làm quen với các điều khiển: Listbox, combo, thư mục, file...; Lập trình làm quen bài tập: Hình ảnh, audio, video, các trò chơi; Lập trình với khái niệm kế thừa, Overloading, Overriding; Kết nối Visual Basic.NET và cơ sở dữ liệu SQL Server; Thao tác cơ bản trên CSDL: Thêm, tìm kiếm, xóa, sữa
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014380  Còn  Rỗi          
100014381  Còn  Rỗi          
100014382  Còn  Rỗi          
100014385  Còn  Rỗi          
100014386  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7819