Công nghệ chế tạo Máy theo hướng ứng dụng tin học

Ký hiệu xếp giá
670.285 Co-H
Dewey
670.285
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2000
Mô tả
464tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Những khái niệm cơ bản Chương 2: Độ chính xác gia công Chương 3: Chất lượng bề mặt chi tiết Chương 4: Chuẩn Chương 5: Gia công các bề mặt Chương 6: Các phương pháp gia công không cắt gọt Chương 7: Các phương pháp tổ chức quá trình công nghệ Chương 8: Thiết kế quy trình công nghệ gia công các chi tiết máy Chương 9: Công nghệ gia công các chi tiết điển hình Chương 10: Công nghệ lắp ráp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001689  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 3522