Công nghệ trên máy CNC

Ký hiệu xếp giá
670.285 CNC
Dewey
670.285
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2000
Mô tả
272tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Khái niệm cơ bản về điều khiển số Chương 2: Máy công cụ CNC Chương 3: Đồ giá trên máy công cụ CNC Chương 4: Dụng cụ cắt trên máy công cụ CNC Chương 5: Dụng cụ phụ trên máy công cụ CNC Chương 6: Những khái niệm Contour cơ bản về lập trình gia công trên máy CNC Chương 7: Quy trình công nghệ, chủng loại và tính công nghệ của chi tiết gia công trên máy CNC Chương 8: Phương pháp thực hiện nguyên công trên máy CNC Chương 9: Lập trình gia công trên máy tiện CNC Chương 10: Lập trình gia công trên máy khoan CNC Chương 11: Lập trình gia công trên máy doa CNC Chương 12: Lập trình trên máy phay CNC Chương 13: Lập trình cho các trung tâm gia công CNC Chương 14: Tự động hóa lập trình cho máy CNC Chương 15: Độ chính xác gia công trên máy CNC Chương 16: Hiệu quả kinh tế khi gia công trên máy CNC
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001798  Còn  Rỗi          
100001799  Còn  Rỗi          
100001800  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7625