Capture Cis 9 Phần mềm Vẽ mạch nguyên lý

Ký hiệu xếp giá
621.380 285 Ca-L
Dewey
621.380 285
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
221tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1: Môi trường Capture 2: TẠo bản thiết kế 3: Cấu hình bản đề án 4: In và vẽ sơ đồ mạch 5: CẤu trúc bản thiết kế 6: Đặt , sửa đổi linh kiện 7:Thêm và sửa đổi hình ảnh 8: Tạo và sửa đổi linh kiện 9: Bước chuẩn bị tạo Netlist 10: Tạo Netlist 11: Lập bản báo cáo 12: Sử dụng Macro 13: Sử dụng Capture với Orcad Layout 14: Sử dụng Capture với PSPice
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002094  Còn  Rỗi          
100002099  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7586