Tập tục lễ hội Đất Quãng: Tập 3

Ký hiệu xếp giá
390.095 975 2 T123T
Dewey
390.095 975 2
Xuất bản
1. - H.: Lao động, 2011
Mô tả
860tr ; 21 cm
ISBN
9786045900406
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách được chia làm 3 phần: Tập tục đất Quảng: Trong nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thương nghiệp, sinh hoạt gia đình, sinh hoạt họ tộc, sinh hoạt xã hội; Lễ hội Đất Quảng: Lễ hội liên quan đến sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, lễ hội mang tính chất tín ngưỡng, lễ hội trong sinh hoạt; Ảnh hưởng triết lý và tư tưởng ngoại lai vào tập tục, lễ hội: Nho giáo, Đạo lão, Phật giáo, Thiên chúa giáo.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015254  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 9829