An Giang sông nước hữu tình

Ký hiệu xếp giá
915.979 1 NG527H
Dewey
915.979 1
Xuất bản
1. - H.: Lao động, 2011
Mô tả
268tr ; 21 cm
ISBN
9786045900765
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
An Giang, địa lý
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách giới thiệu những nội dung sau: dòng An Giang - những hình thái đặc trưng; văn hóa sông nước; thủy sản và các loại cá đặc trưng. Ngoài ra, cuối sách có phần phụ lục những câu ca dao, dân ca, câu hát xưa, khẩu ngữ về An Giang sông nước hữu tình.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015197  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 10982