The management of strategy: concepts

Ký hiệu xếp giá
658.401 I_65
Dewey
658.401
Xuất bản
8. - Mason, Ohio: South-Western Publishing Co., 2009
Mô tả
388tr ; 25 cm
ISBN
9780324581300
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
strategy
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: strategic management inputs, strategic actions: strategy formulation, strategic actions: strategy implementation.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002016  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14418