Tết xứ Quảng

Ký hiệu xếp giá
394.209 597 52 V400V
Dewey
394.209 597 52
Xuất bản
1. - H.: Dân trí, 2011
Mô tả
281tr ; 21 cm
ISBN
9786049176098
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tết
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Lễ hội tết xứ Quảng là một trong những lễ hội lớn, tạo nên bản sắc văn hóa riêng của cộng đồng địa phương. Cuốn sách "Tết xứ Quảng" sưu tầm, nghiên cứu, giới thiệu các tập quán trong lễ hội tết, tìm hiểu những thành tố tích cực trong lễ hội, tìm hiểu tâm trạng, lý chí, tình cảm, tính cách của người Quảng, trên cơ sở đó góp phần giải thích quá trình hình thành tâm lý trong sinh hoạt văn hóa tinh thần, tâm linh và truyền thống "nhân, lễ, nghĩa, tín" của người Quảng Nam - Đà Nẵng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015300  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 3337