Ứng xử cổ truyền với tự nhiên và xã hội của người Việt châu thổ Bắc Bộ qua ca dao, tục ngữ

Ký hiệu xếp giá
390.095 973 TR120TH
Dewey
390.095 973
Xuất bản
1. - H.: Lao động, 2011
Mô tả
276tr ; 21 cm
ISBN
9786045900520
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
văn hóa dân gian, ứng xử
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách là công trình nghiên cứu về ứng xử cổ truyền với tự nhiên và xã hội của người Việt ở vùng châu thổ Bắc Bộ, thể hiện trong ca dao, tục ngữ. Mô hình ứng xử truyền thống, phác họa mô hình ứng xử mới với tự nhiên và với xã hội của người Việt ở vùng châu thổ Bắc Bộ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015292  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8186