Tiếng cười từ kho tàng ca dao người Việt

Ký hiệu xếp giá
398.959 7 TR309NG
Dewey
398.959 7
Xuất bản
1. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Mô tả
423tr ; 21 cm
ISBN
9786046203469
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
ca dao
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm hai phần: phần 1: tìm hiểu tiếng cười từ mảng ca dao cười của kho tàng ca dao người Việt; phần 2: tuyển chọn các bài ca dao cười, gồm 1187 bài ca dao cười có nội dung về đời sống vật chất, đời sống xã hội và đời sống tinh thần của con người.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015307  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3655