Tiếng địa phương trong ca dao vùng Quảng Nam, Đà Nẵng

Ký hiệu xếp giá
398.909 597 51 Đ312TH
Dewey
398.909 597 51
Xuất bản
1. - H.: Văn hóa dân tộc, 2011
Mô tả
198tr ; 21 cm
ISBN
9786047000951
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
văn hóa dân gian
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách mở đầu bằng việc nghiên cứu khái quát về văn học dân gian, về ca dao và tiếng địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng. Tiếp đến nghiên cứu tiếng địa phương trong ca dao Quảng Nam, Đà Nẵng nhìn từ bình diện từ loại, nhìn trong mối quan hệ âm - nghĩa và nhìn từ bình diện cấu tạo từ. Cuối cùng sách nghiên cứu tiếng địa phương - một hình thức biểu hiện độc đáo trong ca dao Quảng Nam, Đà Nẵng, sức mạnh biểu nghĩa và biểu cảm của tiếng địa phương trong ca dao Quảng Nam, Đà Nẵng, những tính cách nổi bật của con người xứ Quảng qua ca dao địa phương, một vùng văn hóa mang đậm bản sắc riêng qua tiếng địa phương trong ca dao Quảng Nam, Đà Nẵng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015322  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 16180