Teaching by principles : an interactive approach to language pedagogy

Ký hiệu xếp giá
418.0071 B8781t
Dewey
418.0071
Xuất bản
3. - White Plains, NY.: Pearson Education, 2007
Mô tả
569tr ; 23 cm
ISBN
9780136127116
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language, tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: foundations for classroom practice; contexts of learning and teaching; designing and implementing; teaching language skills; assessing language skills; lifelong learning.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002027  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3647