America: at the dawn of a new millennium

Ký hiệu xếp giá
306.0973 A51223
Dewey
306.0973
Xuất bản
1. - Rio de Janeiro: CCLS Publishing House, 1998
Mô tả
160tr ; 23 cm
ISBN
9781928882169
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Mỹ, văn hóa, đời sống
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
America at the Dawn of a New a Millenniun is a very good resource for ESL advance Reading and Conversation Classes. A Yugoslavian student, Ana Kovach, wants to better understand the American Culture so she comes to the US to have her own adventure. Traveling to different cities and staying in the homes of different families, Ana gets to see how Americans liveand think.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002025  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 3954