Lịch sử Việt Nam trong tục ngữ - ca dao

Ký hiệu xếp giá
398.959 7 NG527NGH
Dewey
398.959 7
Xuất bản
1. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Mô tả
249tr ; 21 cm
ISBN
9786046203452
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tục ngữ, ca dao
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách nghiên cứu tục ngữ, ca dao về lịch sử. Nội dung sách gồm có: khảo cứu tục ngữ ca dao về lịch sử; sưu tầm, tuyển chọn và chú thích tục ngữ ca dao về lịch sử. Ngoài ra có phần phụ lục để tham khảo về "sấm ngữ lịch sử" và tồn nghi những câu ca dao về lịch sử.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015344  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3381