Chương Han

Ký hiệu xếp giá
398.209 597 V561TR
Dewey
398.209 597
Xuất bản
1. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Mô tả
455tr ; 21 cm
ISBN
9786046203193
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
sử thi
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương Han là một sử thi cổ của người Thái. Sách nghiên cứu, sưu tầm tác phẩm Chương Han bằng tiếng Thái và dịch ra bằng tiếng Việt.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015369  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 11003