Địa chí văn hóa xã Hiển Khánh

Ký hiệu xếp giá
306.095 973 8 B510V
Dewey
306.095 973 8
Xuất bản
1. - H.: Lao động, 2011
Mô tả
224tr ; 21 cm
ISBN
9786045900451
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
địa chí, văn hóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách nghiên cứu về nét văn hóa truyền thống ở xã Hiển Khánh huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định, là một miền đất cổ nằm trong huyện Hiển Khánh đời Lý Trần còn lưu trữ nhiều truyền thuyết và di tích lich sử gắn bó với quá trình dựng nước và giữ nước. Cụ thể gồm có: quá trình hình thành xã Hiển Khánh và đặc điểm địa lý; truyền thống cần cù sáng tạo trong lao động đi lên từ đồng chiêm trũng; nét đẹp truyền thống yêu nước cách mạng; tôn giáo, tín ngưỡng, kiến trúc thờ cũng ở xã Hiển Khánh; thuần phong mỹ tục nét đẹp văn hóa của nhân dân Hiển Khánh; truyền thuyết, truyện kể, một mảng văn học dân gian Hiển Khánh.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015394  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3605