Annual reviews of computational physics VII

Ký hiệu xếp giá
530.150285 S7983a 7
Dewey
530.150285
Xuất bản
1. - Singapore: World Scientific, 2000
Mô tả
383tr ; 23 cm
ISBN
9789810240806
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
computational physics
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
The seventh volume of this series focuses an applications - from ising models to the formation of small clusters and phase ordering in fluids, to the structure of concrete, to the growth of cities built from it, to the traffic jams and the biology of life in the cities, and to the marketing of products to consumers. Thus the interdisciplinary research potential of computational physics is particularly well documented.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002052  Còn  Rỗi          
200002053  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3450