Special relativity

Ký hiệu xếp giá
530.11 S3813s 1990
Dewey
530.11
Xuất bản
1. - Singapore; Teaneck, N.J.: World Scientific, 1990
Mô tả
214tr ; 23 cm
ISBN
9810200684
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
relativity theory, physics
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book contains 8 chapters: history of the development of relativity theory; physical and conceptual foundations of the theory of special relativity; tensors; formulation of relativity thepry in minkowski space; relativistis mechanics; electrodynamics: an example of a relativistic field theory; relativistic hydrodynamics; limits of special relativity.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002058  Còn  Rỗi          
200002059  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2579