Relativity: an introduction to the special theory

Ký hiệu xếp giá
530.11 Q11r 1989
Dewey
530.11
Xuất bản
1. - Singapore; London: World Scientific, 1989
Mô tả
123tr ; 23 cm
ISBN
9971506122
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Special Theory of Relativity
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book contains 7 chapters: introduction; derivation of special relativity; digression into tensor theory; the four-vector formulation of special relativity; applications of special relativity; electromagnetism in special relativity; special relativity with small accelerations.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002066  Còn  Rỗi          
200002067  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2400